Siemens NX

V rámci svého působení na Katedře konstruování strojů se podílím na zajištění výuky v CAx software Siemens NX. Katedra nabízí studentům možnost absolvovat celou řadu předmětů zabývající se problematikou modelování a výpočtů v CAx systémech.

Předměty na KKS v systému Siemens NX:

 • Počítačová podpora konstruování pro bakaláře (CAE)
  • objemové modelování, sestavy a tvorba výkresů
 • Metody konstruování a zobrazování s CAD (KPP)
  • plošné modelování, render, plechové díly, ...
 • Inženýrské výpočty v CAD pro bakaláře (ICB)
  • úlohy lineární statiky s využitím různých typů prvků
 • Inženýrské výpočty v CAD (IC)
  • pokročilé úlohy (nelinearity, teplo, dynamika,...)
 • Využití progresivních systémů CAD (VSC)
  • další možnosti CAx systémů (transientní úlohy, proudění, kombinace úloh,...)