Inženýrské výpočty v CAD

Předmět IC obsahově navazuje na předmět ICB. Studenti čtvrtého ročníku se zde seznámí s řešením složitějších numerických analýz. Řeší se zde například kontaktní úlohy, dynamické a teplotní úlohy nebo např. úlohy s definicí materiálových nelinearit. V rámci svého působení na Katedře konstruování strojů zajišťuji výuku tohoto předmětu v systému Siemens NX.