Inženýrské výpočty v CAD pro bakaláře

V tomto předmětu se studenti třetího ročníku učí formulovat základní úlohy lineární statiky s využitím metody konečných prvků. Hlavním tématem je seznámení se s různými způsoby tvorby výpočtového modelu, možnostmi využívání různých druhů sítí a definicí okrajových podmínek. Numerické analýzy jsou řešeny v CAx systémech Siemens NX nebo Pro-Engineer. V rámci svého působení na Katedře konstruování strojů zajišťuji výuku tohoto programu v systému NX.

Obsah cvičení:

 • Seznámení se s prostředím výpočtového modulu
 • Výpočty z využitím různých typů elementů
  • objemové prvky (3D)
  • skořepinové prvky (2D)
  • prvky typu Beam (1D)
  • speciální prvky
 • Tvorba sítí
  • řízení velikosti prvků
  • lokální zahušťování
  • kontrola sítě
  • mapovaná síť
 • Okrajové podmínky
  • definice okrajových podmínek
  • úlohy symetrie
 • Nastavení řešiče
 • Práce s výsledky