CAx pod sebou sdružuje nástroje počítačové podpory v různých etapách životního cyklu výrobku. Samotný pojem CAx vychází z anglického výrazu Computer Aided, přičemž x představuje zástupný znak pro konkrétní nástroj. Mezi nejznámější nástroje zahrnuté v CAx patří například CAD (Computer Aided Design), CAE (Computer Aided Engineering) nebo CAM (Computer Aided Manufacturing).

Vlivem integrace jednotlivých nástrojů do jednotného prostředí vznikají robustní CAx systémy, které se vyznačují snahou o obsažení kompletního portfolia nástrojů potřebných pro jednotlivé etapy životního cyklu výrobku (PLM). Současné CAx systémy obsahují kromě nástrojů zaměřených na konstrukci jednotlivých produktů také nástroje pokrývající oblasti numerických analýz pro ověření vlastností produktu, nástroje pro obrábění včetně simulace obrábění, nástroje pro verifikaci měřením, ale například i nástroje integrující mechatronické systémy.