Zkratku PLM, pocházející z anglického Product Lifecycle Management, lze přeložit jako řízení životního cyklu produktu. Životní cyklus produktu začíná jeho návrhem na základě požadavků zákazníka a končí jeho likvidací po skončení životnosti. Pro správu dat vznikajících v jednotlivých etapách životního cyklu produktu existují takzvané PLM systémy. Výrobci současných PLM systémů se snaží modulárně obsáhnout všechny etapy životního cyklu produktu včetně odlišností pro různá průmyslová odvětví.

Jednotlivé etapy životního cyklu výrobku jsou:

 • Požadavky zákazníka na produkt (poptávka)
 • Návrh prvotního konceptu produktu
 • Návrh a vývoj produktu
 • Výroba a testování prototyp produktu
 • Příprava výroby
 • Výroba
 • Umístění produktu
 • Servis a podpora
 • Likvidace

Mezi velké PLM systémy patří následující:

 • Agile PLM (Oracle)
 • Autodesk PLM 360 (Autodesk)
 • ENOVIA (Dassault Systemes)
 • SAP PLM (SAP)
 • Teamcenter (Siemens PLM)
 • Windchill (PTC)