Zkratku anglického Computer Aided Design lze do češtiny přeložit jako počítačová podpora v oblasti konstruování. Jedná se o využití specializovaných grafických systémů (tzv. CAD systémů) v konstrukci. Ve své nejjednodušší podobětyto systémy v podstatě nahrazují rýsovací prkna a v praxi umožňují nesrovnatelně rychlejší tvorbu, správu a sdílení návrhové dokumentace.

Tato oblast se nejčastěji dělí podle počtu dimenzí používaných pro definici modelu na 2D a 3D aplikace. Ve strojírenské praxi se dnes využívá většinou 3D aplikací, které umožňují kreslit mnohem rychleji. 2D aplikace se využívají spíše v oblastech, kde není kladen tak velký důraz na prostorovost modelu (elektrotechnika, stavařina, apod.). Nadále se tedy budeme zabývat výhradně 3D systémy, které lze rozdělit podle množství funkcí na velké CAD (CATIA, SIEMENS NX, ProEngineer) a menší CAD (Inventor, SolidEdge, SolidWorks). Nebudou zde zmíněny malá CAD řešení, která většinou nesplňují požadavky na integraci do PLM digitálního podniku.