Využití progresivních systémů CAD

Cílem předmětu VSC je prohloubit znalosti studentů v oblasti numerických analýz a využívání pokročilých CAx nástrojů. Výuka probíhá v CAx systému Siemens NX.