Konstrukce v CAD

Využití CAD pro konstrukci a vývoj produktů.

Animace skic v NX 11

Siemens NX umožňuje tvořit ve skice svázané skupiny čar, které lze ve verzi 11 rozpohybovat pomocí animace řídící kóty. Tento postup je vhodný například k základnímu ověření funkčnosti navrhovaného mechanismu v prvopočátku jeho návrhu. Pomocí parametrů lze poté jednoduše měnit základní rozměry a prověřovat tak různé varianty. Užitečná je rovněž možnost kopírovat jednotlivé skupiny, které tak lze využít jako funkční bloky návrhu.