Siemens NX umožňuje tvořit ve skice svázané skupiny čar, které lze ve verzi 11 rozpohybovat pomocí animace řídící kóty. Tento postup je vhodný například k základnímu ověření funkčnosti navrhovaného mechanismu v prvopočátku jeho návrhu. Pomocí parametrů lze poté jednoduše měnit základní rozměry a prověřovat tak různé varianty. Užitečná je rovněž možnost kopírovat jednotlivé skupiny, které tak lze využít jako funkční bloky návrhu.

Sketch New Sketch Group

Skupiny ve skice

Základem je vytvoření jednotlivých svázaných skupin čar v aktivní skice. Toto se provede pomocí funkce New Sketch Group (pod pravým tlačítkem myši). Funkce je v NX 11 dostupná nejen v prostředí skicáře, ale i při přímé editaci skici v prostředí modeláře.

Jednotlivé skupiny skic je vhodné pojmenovat. Navíc je pro lepší orientaci možné přiřadit každé skupině barvu (zaškrtnutím Apply Group Display Properties bude všem nově přidaným čarám nastavena barva skupiny). Pro použití skupin skic v animaci je vhodné vybrat v políčku Group Content volbu Rigid. Následně budou všechny interní kóty skupiny zobrazeny pouze v případě aktivní skupiny. Neaktivní skupiny jsou pouze označeny ikonou v grafickém okně. Toto výrazně zlepší přehlednost. Pro zobrazení barevné skici je třeba tuto možnost povolit v nastavení. Na tuto změnu nastavení se NX zeptá.

Sketch active Group
Sketch inactive Group

Na prvním obrázku je zobrazení aktivní skici a na druhém zobrazení neaktivní skici

Sketch Paste

Kopírování skupin

Jednotlivé skupiny čar lze kopírovat a vkládat pomocí Ctrl+C a Ctrl+V. Při vkládání je možné kopii bloku polohovat pomocí dynamického posuvníku nebo přesného polohování například volnou bod na bod.

Pomocí vnitřních parametrů lze změnit rozměry každého vloženého bloku. Jednotlivé skupiny lze mezi sebou propojit vazbami stejným způsobem jako se vazbí jednotlivé čáry. Výsledný mechanismus nemá mino připravené řídící kóty pro animaci žádné další stupně volnosti. Pomocí řídící kóty lze měnit polohu celého mechanismu a testovat tak jeho funkčnost.

Sketch Animate

Animace pohybu mechanismu

Rozpohybování mechanismu se provádí pomocí funkce Animate Dimension, kde lze při volbě řídící kóty nastavit dolní a horní mez pro pohyb kóty a počet kroků animace.

Po změně parametrů jednotlivých částí lze tento postup opakovat. Pokud bychom chtěli zjistit například velikost reakcí nebo rychlosti jednotlivých členů, lze tuto skicu dále využít v modulu pro řešení mechanismů Motion.