Zkratku anglického Computer Aided Engineering lze do češtiny přeložit jako počítačová podpora v oblasti inženýrských výpočtů. CAE software je zaměřen především na numerické simulace výrobku v jeho virtuální podobě. V klasické podobě byl oddělen od CAD. Představiteli klasických CAE systémů jsou např. ANSYS, MSC MARC, ABAQUS atd. Společným znakem těchto systémů je absence možnosti tvořit technickou dokumentaci k navrženému virtuálnímu prototypu.

Vzhledem k často primitivnímu modeláři, který je v nich integrován, je při použití těchto systémů většinou zapotřebí importovat zdrojová CAD data potřebná pro numerickou analýzu z nějakého CAD systému. Po vyhodnocení analýzy je pro optimalizaci parametrů model upravován v CAD a opět importován do CAE pro další analýzu. Tento postup je časově náročný a je zde tedy snaha o co nejtěsnější integraci CAD a CAE. V současné době probíhá tato integrace v podstatě oběma směry. Na jedné straně jsou velké CAD řešení integrující CAE programy do svých modulů. Například Siemens NX obsahuje moduly integrující snad všechny největší CAE programy (NX Nastran, ANSYS, Abaqus, atd.). Na druhé straně stojí například ANSYS Workbench, který se snaží integrovat v maximální míře velká CAD řešení.