Základní postup běžného výpočtu v prostředí Siemens NX se skládá z následujících kroků. Modelování nebo importu geometrie (v našem případě 3D). Vyplnění objemu konečným počtem elementů, tzv. definice sítě. Definice okrajových podmínek a zatížení. Samotného výpočtu a zobrazení výsledků. Řešení této jednoduché úlohy je realizováno v prostředí Siemens NX 1926.

Tvorba geometrie

Geometrie může být importována z jiného CAD systému, nebo ji lze vytvořit v prostředí modeláře. Pro ukázku je vytvořen jednoduchý profil definovaný třemi parametry.

Definice sítě

Pro definici sítě je nutné přepnout se do prostředí Pre/Post ve kterém vytvoříme soubor *.fem obsahující data sítě. Nejjednodušší způsob zasíťování je pomocí rychlé 3D sítě. Vždy je nutné mít přiřazený materiál, který obsahuje informace o fyzikálních vlastnostech sítě.

Definice okrajových podmínek

Okrajové podmínky se definují v prostředí Pre/Post v souboru *.sim, který je nutné vytvořit. V našem případě definujeme vetknutí na jedné straně nosníku a zatížení silou na straně druhé.

Spuštění výpočtu

Samotný výpočet se spouští pomocí funkce "Solve", která nastartuje na pozadí externí řešič. Po dokončení výpočtu je důležité zkontrolovat zda výpočet proběhl bez chyb. V případě existence chybových hlášek ve výpisu nebudou existovat výsledky k zobrazení.

Zobrazení výsledků

Pokud výpočet proběhl správně, tak lze načíst výsledky a následně je zobrazit v grafickém okně. Mezi nejčastěji zobrazované výsledky patří deformace a různé druhy napětí.