Verze Siemens NX 10 přináší řadu změn ve způsobu definice numerických analýz. Jednou znich je změna postupu importu teplotního pole získaného teplotní analýzou do úlohy lineární statiky. Postup je prezentován na ukázkové úloze bimetalového pásku, která byla původně řešena ve verzi Siemens NX 9. Postup definice teplotní úlohy je stejný, úloha lineární statiky se liší v bodě importu teplotního pole, které již nelze importovat přímo v nastavení Solution Step.

Definice sítě

 • Síť je definována pro řešič NX Nastran.
 • Mezi dvěma pláty z různých materiálů je definována vazba spojení shodných uzlů pomocí funkce Mesh Mating Condition.
 • Síť je tvořena šestistěnnými prvky typu CHEXA(20).
analyza-teplo-NX10

Teplotní úloha

 • Pro řešení teplotní úlohy je použit řešič NX Nastran SOL 153.
 • Jsou definovány dvě teplotní okrajové podmínky:
  • TEPLOTA 20°C na jednom konci nosníku,
  • a TEPLOTA 200°C na protilehlé straně nosníku.
 • Po vyřešení úlohy jsou ve složce výsledky s příponou *.op2.

pozn.: Pro řešení složitých teplotních úloh lze využít řešič NX Thermal.

analyza-statika-NX10

Úloha lineární statiky

 • Pro řešení úlohy lineární statiky je použit řešič NX Nastran SOL 101.
 • Je definována jedna okrajová podmínka VETKNUTI na jednom konci nosníku.
 • Zatížení je definováno pomocí teplotního pole.

Import teplotního pole

Pro import teplotního pole do úlohy lineární statiky je nutné nejprve pod kontejnerem Loads vytvořit "složku" (Temperature Set) TEPLO pro zadání teplotního zatížení. Pod touto složkou lze definovat načtení teplotního pole pomocí funkce Temperature. Pro načtení teplotního pole vybereme typ Temperature - External Time Unassigned a vybereme soubor s výsledky (Results File).

import-teplo-NX10
teplotni-set-NX10

Lze načíst teplotní pole z řešičů:

 • NX Nastran (*.op2),
 • NX Thermal (*.bun),
 • ABAQUS (*.fil),
 • a ANSYS (*.rth).

Vlivem rozdílných teplot a rozdílným materiálům (různá teplotní roztažnost) dojde k ohybu nosníku.