Metoda konečných prvků (MKP) anglicky Finite Element Method (FEM) je nejčastěji používanou numerickou metodou pro numerické analýzy ve strojírenské praxi. FEM doplňuje CAE systémy o analytické řešiče multifyzikálních úloh v mechanice, pružnosti pevnosti, akustice, termice, elektrostatice a celé řadě jiných oblastí. Tato systémy úzce souvisí s oblastí návrhu, optimalizace geometrie a určení mechanických vlastností nového, případně inovovaného výrobku. Typickými představiteli FEM řešičů jsou například MSC Nastran, MARC nebo ANSYS.