Computer Aided Manufacturing (systémy pro počítačovou podporu výroby) poskytují nástroje pro přípravu technologických operací realizovaných na obráběcích, tvářecích, popřípadě jiných typech produkčních strojů řízených jistým typem řídícího kódu. Geometrie výrobku pro návrh technologie může být převzata z CAD systémů, případně vytvořena přímo v integrovaném modeláři. Tato oblast úzce souvisí s problematikou CNC (Computer Numeric Control) strojů a DNC (Distributed Numeric Control) produkčních sítí. Typickými představiteli CAM řešení jsou např. SurfCAM, EdgeCAM nebo SolidCAM.